Kwaliteit

De kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg vinden wij zeer belangrijk. Wij hebben een intern controlesysteem om behandeldossiers te controleren. Zo bekijken wij of er geen aspect van uw behandeling over het hoofd wordt gezien. Ook uw zorgverzekeraar kan ons vragen om geanonimiseerd inzage te geven in de manier waarop wij werken en verslagleggen: middels een audit. Zo wordt zowel intern als extern gecontroleerd of wij kwalitatieve zorg bieden.

Uw ervaring als bezoeker van onze praktijk is eveneens van essentieel belang. Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een online onderzoek. Qualizorg is een onafhankelijke en geaccrediteerd meetbureau dat voor ons de PREM uitvoert: een enquête over uw ervaringen in onze praktijk. Qualizorg behandelt uw gegevens volledig anoniem volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De fysiotherapiepraktijk, onze medewerkers en uw verzekeraar komen niet te weten wat u heeft geantwoord. De gegevens worden alleen gebruikt voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u een paar minuten om de vragenlijst in te vullen.

Wij zijn lid van Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie. Wij voldoen aan alle eisen van het Basisregister. Hiermee laten wij zien dat wij voldoen aan de geldende Wet en regelgeving op gebied van zorgverlening en standaarden van de beroepsgroep. Wij leveren ook geanonimiseerd data aan aan de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Bovendien werken wij aan een reflecterende leeromgeving.

Uiteraard zijn al onze fysiotherapeuten zijn BIG geregistreerd en lid van de landelijke Beroepsgroep: het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Hiervoor gelden hoge nascholingseisen. Bovendien zijn alle fysiotherapeuten ingeschreven in het Centraal Kwaliteit Register (CKR).

Net als een arts heeft een fysiotherapeut beroepsgeheim. Wij dragen zorg voor uw privacy volgens het reglement van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Wij werken zo veel mogelijk volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.