Privacyverklaring en huisregels

Wij werken volgens de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt er op vertrouwen dat wij uw privacy waarborgen. In de Privacyverklaring FysiovdBerge kunt u lezen welke gegevens wij verwerken en op welke manier wij dit doen.

Daarnaast werken wij volgens afspraken die zijn vastgelegd binnen de beroepsgroep, waaronder de WGBO en WKKGZ. Ook hebben wij zelf een aantal regels opgesteld zodat er geen onduidelijkheden ontstaan in hoe wij op de meest prettige manier met elkaar en met onze cliënten omgaan. Zo kunt u verzekerd zijn van heldere communicatie.

In het document Huisregels en Betalingsvoorwaarden treft u informatie over onze huisregels, wet- en regelgeving, bejegening, klachtenregeling en betalingsvoorwaarden voor Fysiotherapie, FysioFitness en al onze andere activiteiten en diensten.