Fysiotherapie na Corona

Heeft u Corona (Covid 19) doorgemaakt? Dan heeft u wellicht begeleiding nodig van een fysiotherapeut. De fysio’s van FysiovdBerge zijn opgeleid om gerichte therapie te geven, zodat het herstel goed verloopt.

Corona is voor ons allemaal nieuw. Wij werken nauw samen met een diëtiste, een osteopaat, een ergotherapeut en een logopedist. Deze samenwerking met andere professionals zorgt ervoor dat wij goede zorg kunnen leveren rondom de ex-Corona patiënt. We houden ook contact met uw huisarts over de voortgang van uw herstel.

Veel voorkomende klachten na Corona zijn benauwdheid en vermoeidheid. Samen met de fysiotherapeut werkt u aan herstel van uw conditie, kracht en uithoudingsvermogen. Wij streven ernaar om u in contact te laten komen met anderen die ook Corona hebben gehad. Wij hebben de ervaring dat dit goed en stimulerend werkt.

Onder bepaalde voorwaarden wordt deze herstelzorg vergoed vanuit de basisverzekering. Deze voorwaarden kunt u lezen op de website van Zorginstituut Nederland. Wellicht kunt u gebruik maken van een regeling waarbij 50 behandelingen bij de fysiotherapeut vergoed worden. Mocht er meer begeleiding nodig zijn na het eerste half jaar, dan kan een tweede serie fysiotherapeutische behandelingen ingezet worden. Omdat deze herstelzorg uit de basisverzekering bekostigd wordt, zal uw zorgverzekeraar dit verrekenen met uw eigen risico.