Herstellen na Corona

Heeft u Corona (Covid 19) doorgemaakt? Dan heeft u wellicht begeleiding nodig van een fysiotherapeut. De fysio’s van FysiovdBerge zijn opgeleid om gerichte herstelzorg te geven, zodat u sneller uw dagelijkse dingen weer kunt doen.

Ondanks dat we na een aantal jaar begeleiding al veel weten over het herstel na corona, blijft er ook nog veel onbekend. Daarom is samenwerken en goed overleg zo essentieel: zo zie je geen zaken over het hoofd. Wij werken met een diëtiste, een ergotherapeut en een logopedist. Deze samenwerking met andere professionals zorgt ervoor dat wij goede zorg kunnen leveren rondom de ex-Corona patiënt. We hebben maandelijkse multidisciplinair overleg en wij houden contact met uw huisarts over de voortgang van uw herstel. Naast deze multidisciplinaire samenwerking roepen wij soms ook de hulp in van een osteopaat. Wij hebben ook een psycholoog in huis, waarmee wij u desgewenst in contact kunnen brengen.

Veel voorkomende klachten na Corona zijn benauwdheid en vermoeidheid. Samen met de fysiotherapeut werkt u aan herstel van uw conditie, kracht en uithoudingsvermogen. Wij streven ernaar om u in contact te laten komen met anderen die ook Corona hebben gehad. Wij hebben de ervaring dat dit goed en stimulerend werkt.

Onder bepaalde voorwaarden wordt deze herstelzorg vergoed vanuit de basisverzekering. Deze voorwaarden kunt u lezen op de website van Zorginstituut Nederland. Er is te allen tijde een verwijzing van uw huisarts of specialist noodzakelijk. U dient binnen 6 maanden na de acute fase van de covid besmetting een afspraak te hebben gepland bij uw fysiotherapeut.

• Fysiotherapie: maximaal 50 behandelingen

• Ergotherapie: maximaal 10 uur

• Diëtist: maximaal 7 uur

• Logopedie: geen maximum

Mocht er meer begeleiding nodig zijn na het eerste half jaar, dan kan eventueel een tweede serie fysiotherapeutische behandelingen ingezet worden. Wij rapporteren aan uw huisarts of specialist. Op basis van dit rapport kan de huisarts u een verwijzing geven voor en tweede serie van 50 behandelingen. Omdat deze herstelzorg uit de basisverzekering bekostigd wordt, zal uw zorgverzekeraar dit verrekenen met uw eigen risico.

Meer informatie over de Covid Herstelzorg in Culemborg? Lees de folder die wij gezamenlijk hebben gemaakt. Bent u een collega zorgverlener? Leest u dan in de informatiebrief hoe de herstelzorg georganiseerd is.

U staat er niet alleen voor. Wij helpen u graag.